Prenájom

Ceny prenájmu sú závislé od doby prenájmu a sú uvedené bez DPH, bez dopravy z nájomného skladu na stavbu a späť, ako aj bez montáže a demontáže lešenia na stavbe. Zaškolenie k montáži lešenia je po dohode možné. Pred odberom lešenia je splatná kaucia, ktorá slúži ako zábezpeka za požičaný materiál. Kaucia nie je predmetom zdaniteľného plnenia a bude zúčtovaná do 7 dní po vrátení kompletného materiálu a vysporiadaní prípadných škôd alebo strát.

Cenník

EUROSTANDARD 548 HD

Pri dobe prenájmu nad 28 dní

 • 548HD02C - 6,439 € / deň (kaucia 330 €)
 • 548HD03C - 7,369 € / deň (kaucia 400 €)
 • 548HD04C - 8,298 € / deň (kaucia 430 €)
 • 548HD05C - 13,111 € / deň (kaucia 700 €)
 • 548HD06C - 14,041 € / deň (kaucia 760 €)
 • 548HD07C - 14,970 € / deň (kaucia 830 €)
 • 548HD08C - 18,057 € / deň (kaucia 1000 €)
 • 548HD09C - 18,986 € / deň (kaucia 1060 €)
 • 548HD10C - 19,883 € / deň (kaucia 1100 €)

Pri dobe prenájmu 15 - 28 dní

 • 548HD02C - 8,597 € / deň (kaucia 330 €)
 • 548HD03C - 9,825 € / deň (kaucia 400 €)
 • 548HD04C - 11,053 € / deň (kaucia 430 €)
 • 548HD05C - 17,460 € / deň (kaucia 700 €)
 • 548HD06C - 18,688 € / deň (kaucia 760 €)
 • 548HD07C - 19,949 € / deň (kaucia 830 €)
 • 548HD08C - 24,065 € / deň (kaucia 1000 €)
 • 548HD09C - 25,293 € / deň (kaucia 1060 €)
 • 548HD10C - 26,488 € / deň (kaucia 1100 €)

Pri dobe prenájmu 3 - 14 dní

 • 548HD02C - 10,721 € / deň (kaucia 330 €)
 • 548HD03C - 12,281 € / deň (kaucia 400 €)
 • 548HD04C - 13,808 € / deň (kaucia 430 €)
 • 548HD05C - 21,841 € / deň (kaucia 700 €)
 • 548HD06C - 23,368 € / deň (kaucia 760 €)
 • 548HD07C - 24,928 € / deň (kaucia 830 €)
 • 548HD08C - 30,073 € / deň (kaucia 1000 €)
 • 548HD09C - 31,600 € / deň (kaucia 1060 €)
 • 548HD10C - 33,127 € / deň (kaucia 1100 €)

RIDOTTO EURO 529 HD

Pri dobe prenájmu nad 28 dní

 • 529HD02C - 5,244 € / deň (kaucia 270 €)
 • 529HD12C - 5,742 € / deň (kaucia 300 €)
 • 529HD03C - 6,074 € / deň (kaucia 340 €)
 • 529HD13C - 7,767 € / deň (kaucia 370 €)
 • 529HD04C - 8,564 € / deň (kaucia 480 €)
 • 529HD14C - 9,028 € / deň (kaucia 510 €)
 • 529HD05C - 9,393 € / deň (kaucia 540 €)

Pri dobe prenájmu 15 - 28 dní

 • 529HD02C - 6,970 € / deň (kaucia 270 €)
 • 529HD12C - 7,667 € / deň (kaucia 300 €)
 • 529HD03C - 8,099 € / deň (kaucia 340 €)
 • 529HD13C - 9,924 € / deň (kaucia 370 €)
 • 529HD04C - 11,418 € / deň (kaucia 480 €)
 • 529HD14C - 12,082 € / deň (kaucia 510 €)
 • 529HD05C - 12,514 € / deň (kaucia 540 €)

Pri dobe prenájmu 3 - 14 dní

 • 529HD02C - 8,730 € / deň (kaucia 270 €)
 • 529HD12C - 9,626 € / deň (kaucia 300 €)
 • 529HD03C - 10,124 € / deň (kaucia 340 €)
 • 529HD13C - 12,680 € / deň (kaucia 370 €)
 • 529HD04C - 14,273 € / deň (kaucia 480 €)
 • 529HD14C - 15,202 € / deň (kaucia 510 €)
 • 529HD05C - 15,667 € / deň (kaucia 540 €)