Ďalšie činnosti

  •  Požičovňa stenového debnenia
  •  Požičovňa stropného debnenia
  •  Dištančné prvky pre výstuž a debnenie, odformovací olej
  •  Papierové debnenie okrúhlych a hranatých stĺpov
  •  Stratené debnenia
  •  Termokoše
  •  Vylamovacia výstuž
  •  Poradenstvo v oblasti systémového debnenia
  •  Predaj a prenájom pojazdného lešenia