Prenájom

Ceny prenájmu sú závislé od doby prenájmu a sú uvedené bez DPH, bez dopravy z nájomného skladu na stavbu a späť, ako aj bez montáže a demontáže lešenia na stavbe. Zaškolenie k montáži lešenia je po dohode možné. Pred odberom lešenia je splatná kaucia, ktorá slúži ako zábezpeka za požičaný materiál. Kaucia nie je predmetom zdaniteľného plnenia a bude zúčtovaná do 7 dní po vrátení kompletného materiálu a vysporiadaní prípadných škôd alebo strát.

Cenník

EUROSTANDARD 548 HD

Pri dobe prenájmu nad 28 dní:
548HD02C - 6,439 € (194,00 Sk) / deň (kaucia 330 €)
548HD03C - 7,369 € (222,00 Sk) / deň (kaucia 400 €)
548HD04C - 8,298 € (250,00 Sk) / deň (kaucia 430 €)
548HD05C - 13,111 € (395,00 Sk) / deň (kaucia 700 €)
548HD06C - 14,041 € (423,00 Sk) / deň (kaucia 760 €)
548HD07C - 14,970 € (451,00 Sk) / deň (kaucia 830 €)
548HD08C - 18,057 € (544,00 Sk) / deň (kaucia 1000 €)
548HD09C - 18,986 € (572,00 Sk) / deň (kaucia 1060 €)
548HD10C - 19,883 € (599,00 Sk) / deň (kaucia 1100 €)
Pri dobe prenájmu 15 - 28 dní:
548HD02C - 8,597 € (259,00 Sk) / deň (kaucia 330 €)
548HD03C - 9,825 € (296,00 Sk) / deň (kaucia 400 €)
548HD04C - 11,053 € (333,00 Sk) / deň (kaucia 430 €)
548HD05C - 17,460 € (526,00 Sk) / deň (kaucia 700 €)
548HD06C - 18,688 € (563,00 Sk) / deň (kaucia 760 €)
548HD07C - 19,949 € (601,00 Sk) / deň (kaucia 830 €)
548HD08C - 24,065 € (725,00 Sk) / deň (kaucia 1000 €)
548HD09C - 25,293 € (762,00 Sk) / deň (kaucia 1060 €)
548HD10C - 26,488 € (798,00 Sk) / deň (kaucia 1100 €)
Pri dobe prenájmu 3 - 14 dní:
548HD02C - 10,721 € (323,00 Sk) / deň (kaucia 330 €)
548HD03C - 12,281 € (370,00 Sk) / deň (kaucia 400 €)
548HD04C - 13,808 € (416,00 Sk) / deň (kaucia 430 €)
548HD05C - 21,841 € (658,00 Sk) / deň (kaucia 700 €)
548HD06C - 23,368 € (704,00 Sk) / deň (kaucia 760 €)
548HD07C - 24,928 € (751,00 Sk) / deň (kaucia 830 €)
548HD08C - 30,073 € (906,00 Sk) / deň (kaucia 1000 €)
548HD09C - 31,600 € (952,00 Sk) / deň (kaucia 1060 €)
548HD10C - 33,127 € (998,00 Sk) / deň (kaucia 1100 €)

RIDOTTO EURO 529 HD

Pri dobe prenájmu nad 28 dní
529HD02C - 5,244 € (158,00 Sk) / deň (kaucia 270 €)
529HD12C - 5,742 € (173,00 Sk) / deň (kaucia 300 €)
529HD03C - 6,074 € (183,00 Sk) / deň (kaucia 340 €)
529HD13C - 7,767 € (234,00 Sk) / deň (kaucia 370 €)
529HD04C - 8,564 € (258,00 Sk) / deň (kaucia 480 €)
529HD14C - 9,028 € (272,00 Sk) / deň (kaucia 510 €)
529HD05C - 9,393 € (283,00 Sk) / deň (kaucia 540 €)
Pri dobe prenájmu 15 - 28 dní
529HD02C - 6,970 € (210,00 Sk) / deň (kaucia 270 €)
529HD12C - 7,667 € (231,00 Sk) / deň (kaucia 300 €)
529HD03C - 8,099 € (244,00 Sk) / deň (kaucia 340 €)
529HD13C - 9,924 € (299,00 Sk) / deň (kaucia 370 €)
529HD04C - 11,418 € (344,00 Sk) / deň (kaucia 480 €)
529HD14C - 12,082 € (364,00 Sk) / deň (kaucia 510 €)
529HD05C - 12,514 € (377,00 Sk) / deň (kaucia 540 €)
Pri dobe prenájmu 3 - 14 dní
529HD02C - 8,730 € (263,00 Sk) / deň (kaucia 270 €)
529HD12C - 9,626 € (290,00 Sk) / deň (kaucia 300 €)
529HD03C - 10,124 € (305,00 Sk) / deň (kaucia 340 €)
529HD13C - 12,680 € (382,00 Sk) / deň (kaucia 370 €)
529HD04C - 14,273 € (430,00 Sk) / deň (kaucia 480 €)
529HD14C - 15,202 € (458,00 Sk) / deň (kaucia 510 €)
529HD05C - 15,667 € (472,00 Sk) / deň (kaucia 540 €)